Profil společnosti


Firmu založil v r. 1992 Bohuslav Kalas. Ve svém výrobním programu se zaměřil na konstrukci a broušení speciálních nástrojů. Postupně rozšiřoval výrobu a vytvořil tým odborníků. Z důvodu celkové expanze firmy byl zakoupen výrobní areál o rozloze 3 500 m2, kde kromě broušení a výroby nástrojů přibyla výroba speciálních jednoúčelových zařízení, měřicích zařízení, prvků elektrotechnického průmyslu a bylo zahájeno eloxování na nově zbudované eloxační lince.

Technicko-inženýrské služby s.r.o. založil B. Kalas v r. 2004 a spolu s B. Kalasem ml. jsou jejími jednateli. Pro společnost je charakteristická nepřetržitá modernizace, a to ve všech směrech činností. Pracuje zde na čtyřicet zaměstnanců. Sídlo vedení společnosti se nachází, a vlastní výroba probíhá v jihomoravském městě Letovice.

Přehrajte video z výroby

Naši klienti


Certifikace


TiS s.r.o. je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001:2000. Společnost TiS s.r.o je členem Cechu brusičů a výrobců nástrojů. Logistika je pro firmu velice důležitá, cílem je rychlost a kvalita uspokojení poptávky zákazníků. Zájemcům o vyráběné produkty doporučujeme kvalitní firemní prezentace na strojírenských veletrzích.

ISO 9001:2016 / AAA 2015 / AAA 2016 / ECDF / Prověřená společnost / Top Rating


Projekt pořízení výrobních a nevýrobních technologií je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na nákup technologií a SW. Budou pořízeny měřící technologie, popisovací lasery (vláknový, CO2, 3D diodový), SW pro přejímání kontur v CADu, technologie pro skladové a nástrojové hospodářství (toolbox), modernizace sítě a výrobní technologie.

Detail projektu


Naše společnost realizuje projekt s názvem „Výroba inovativního automatizovaného manipulačního stroje“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019995, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem předkládaného projektu je zavedení výroby inovativního zařízení, které je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje žadatele. Realizací projektu dojde k zavedení výroby inovativního zařízení ve společnosti TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o., které bude dosahovat vyšších užitných a technických parametrů (inovace produktu). Prostřednictvím pořízení moderních výrobních technologií dojde rovněž k inovaci výrobního procesu. Bude navýšena inovační kapacita společnosti. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, ke vstupu na nové trhy a zvýšení obratu.